บุคลิกเเบรนด์ 8 ประเภท เเละตัวอย่างวิธีรักษาลูกค้าให้เหนียวเเน่น

บุคลิกเเบรนด์ที่ชัดเจนคือสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่เหนือคู่เเข่ง ถ้าอยากให้แบรนด์เป็นที่จดจำ เราต้องสร้างเอกลักษณ์ เเละเรียนรู้จากผู้นำตลาด หากสองเเบรนด์มอบบริการหรือขายสินค้าชนิดเดียวกัน คุณอาจเลือกใช้เพียงเเบรนด์ใดเเบรนด์หนึ่งเพราะรู้สึกถูกใจกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลิกที่แบรนด์นั้นๆนำเสนอนั่นเอง

อะไรคือบุคลิกภาพแบรนด์?

บุคลิกภาพแบรนด์ (Brand personality) เป็นกลุ่มความคิด รูปแบบอารมณ์และพฤติกรรมเฉพาะของแบรนด์ที่พบเห็นอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นขอบเขตงานซึ่งสามารถกำหนดความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อบริษัทหรือองค์กรได้โดยขึ้นกับสินค้า บริการหรือภารกิจขององค์กร เหมือนกับที่เรามักอธิบายลักษณะนิสัยของคน บุคลิกภาพแบรนด์นั้นเป็นกลุ่มนิสัยของคนที่เกี่ยวข้องกับชื่อแบรนด์ มันถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างชื่อแบรนด์กับลูกค้าแบรนด์

Brand Hero และ Brand Loser แห่งปี 2018

เป็นธรรมเนียมที่ทุกๆต้นปีจะมีการจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ แต่มีพระเอกก็ต้องมีตัวร้าย มีแบรนด์ยอดเยี่ยมก็ต้องมีแบรนด์ยอดแย่ มาดูกันว่า แบรนด์ยอดเยี่ยมทำอะไรถึงได้เป็นแบรนด์ Hero และแบรนด์ยอดแย่เขาพลาดตรงไหนถึงได้เป็น Brand Loser

7 ข้อที่ทำให้ SME ไปไม่รอด

จากประสบการณ์ส่วนตัวที่คลุกคลี SME มาเกือบ 10ปี มีข้อเตือนใจดังนี้

1. ไม่มีความเป็นเจ้าของธุรกิจ บางคนแค่อยากทำหรืออาจะมีไอเดียเรื่องสินค้า บริการ แต่ไม่ยอมเรียนรู้ว่าถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่สำคัญ ขาด หัวใจแห่งความเป็นเจ้าของ ที่ต้องเด็ดขาด มุ่งมั่น โดยเฉพาะเรื่อง การค้าขาย กำไรขาดทุน การหาคนร่วมงาน การบริหาร การเงิน การคิดต้นทุน หลายคน ไม่สามารถแยกต้นทุน กับกำไรออกมาได้ด้วยซ้ำ

8 การเรียนรู้จาก Workshop ของเราจะสร้างให้ตัวตนของคุณ กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางธุรกิจ

สิ่งที่คนทำธุรกิจ จะมีอาวุธเหนือคนอื่น ก็คือ แบรนด์ของคุณเองนั้นเข้มแข็งมาดู 8 การเรียนรู้จาก Workshop ของเราจะสร้างให้ตัวตนของคุณ กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางธุรกิจ​1.การค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของ Brand มองหาว่าจุดไหน ที่เป็น จุดสำคัญที่สร้างให้ brand เรามีคุณค่าอย่างแท้จริง​2.การกำหนดบุคลิก เพื่อสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งหาบุคลิกของแบรนด์เราอย่างไร ที่มีจุดแตกต่างทางธุรกิจอย่างมีความหมาย

...
...