MENTORS​

จบการศึกษาจาก ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ เริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง Producer ให้กับศิลปิน  ของ GMM Grammy  และข้ามสายการทำงานมาทำงานด้านการตลาด โดยตำแหน่งสุดท้ายก็คือ Marketing Director มีความเชี่ยชาญในด้านการสร้างสรรค์แบรนด์ ทั้งด้านบุคคล สินค้า และองค์กร ผ่านประสบการณ์ในการทำแบรนด์มามากมายทั้ง งานศิลปิน อย่าง เบิร์ด ธงไชย  งานด้านแบรนด์สินค้าอย่าง Land&House,Easternstar, งานด้านการศึกษา เช่น Cu Demy มหาวิทยาลัย มหิดล งานด้านองค์กรมหาชน เช่น NIA,มูลนิธิดนตรีในหลวง งานด้านการขายและการสร้าง SME ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก โดยเน้นหนักในเรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ เป็นผู้ก่อตั้ง Branding DIY และ Co-Founder บริษัท Extrasunday โดยให้บริการทางด้านการสร้างแบรนด์ทั้งการศึกษษและเป็น Agency 

Mentor Num

ชัชวาล ปุกหุต

Brand Strategist  & IMC

Planning

Mentor Num ชัชวาล ปุกหุต Brand Strategist & IMC Planning
Mentor Aom สุญญตา ประเสริฐสกุล Personal Brand Designer Image Consultant Certified, International Image of Canada

Mentor Aom

สุญญตา ประเสริฐสกุล

Personal Brand Designer
Image Consultant Certified, International Image of Canada

- อดีดนักศึกษากฏหมายที่หันมาทำงานทางด้าน Brand Image โดยผ่านการอบรมจาก Karen Brunger ซึ่งเป็นนักสร้าง Personal Brand Image จาก Canada โดยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปรับบุคลิก การใช้สี การเลือกสไตล์ต่าๆงเพื่อสร้างบุคลิกของบุคคลให้โดดเด่น ประทับใจ
- ผ่านการทำงานที่ปรึกษาภาพลักษณ์ ให้กับองค์กรชั้นนำของห้างสรรพสินค้า ชั้นนำของมาเลเซีย รวมถึงองค์กรและบริษัทเอกชน เช่น
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Brand manager ของบริษัท Extrasunday และเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

Mentor Chompoo ชมพูนุท นิตตะโย Brand Management

Mentor Chompoo

ชมพูนุท นิตตะโย

Brand Management

-อดีตนักนักวางแผนประชาสัมพันธ์จากบริษัท PC&Associate Consult ที่ดูแลลูกค้าสื่อสารอุตสาหกรรม IT เป็นหลัก

มานานกว่า 5 ปี  โดยดูแลให้แบรนด์ Sanook Oracle และบริษัท IT ชั้นนำอื่นๆ
- มีความสามารถทางด้านการใช้สื่ออนไลน์ทั้งเรื่องการใช้ Application,Technology และการนำเอาเครื่องมือต่างๆมา Support สำหรับการทำ Brand และ Marketing เป็นอย่างดี 

-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Manager ที่บริษัท Extrasunday โดยปัจจุบัน ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

เรียลเอสเตท เช่น Easternstar,Jakpaisarn และ องค์กรมหาชน ได้แก่ NIA,Mahidol, เป็นต้น

Mentor Pum อาสยา ฐกัดกุล Interior Stylist จาก Elle Decor ปัจจุบันเป็น Creative Strategist จาก GMM Grammy

Mentor Pum

อาสยา ฐกัดกุล

Interior Stylist จาก Elle Decor ปัจจุบันเป็น Creative Strategist จาก GMM Grammy

-จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มีประสบการณ์มากมายหลากหลายด้าน โดยเริ่มต้นจากงาน กำกับมิวสคิวิดีโอ

ให้กับ GMM Grammy,Stylist ให้กับ Elle Decor รวมถึง การทำ Branding ให้กับ บริษัทฯชั้นนำต่างๆ เช่น

Land&house และยังเป็นนักวางแผนด้านการสื่อสารให้กับ ศิลปินในบริษัท แกรมมี่ 

- มีทักษะทางด้านการเขียน และความคิดสร้างสรรค์
- เป็นผู้ที่สามารถกำหนด บุคคลิกของแบรนด์ได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงการกำหนดภาษาการสื่อสารของแบรนด์ตามบุคลิก

Mentor Au

สุรสิทธิ์ บุญเลี้ยงอุปถัมภ์

Advertising Online

เจ้าของ Animation Studio ชื่อดังอย่าง Lunchbox ผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนสัญชาติไทยมามากมาย ผู้ประสบความสำเร็จจากการพลิกจาก Animation TV Series กลายมาเป็น Animation Marketing Content โดยอาศัยช่องทาง Digital ซึ่งเข้าถึง Audience มีความเชี่ยวชาญในการผสมผสาน Character กับ การทำ Ads Online หลากหลาย

Platform เพื่อสร้างการสื่อสาร อย่างทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคปัจจุบัน และที่สำคัญ ได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลายๆ ที่ เรื่องกลุยทธในการใช้สื่อ Digital ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ

เมนทอร์โอ๋ อดีตอาจารย์ด้านการตลาดจาก จุฬาฯ ผู้จัดการฝ่ายขายจากเนสเล่ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม FMCG กว่า 26 ปี   ก็จะเข้ามาผนึกกำลังกับ Branding DIY เพื่อถ่ายทอดเคล็ดวิชาการขายโดยเฉพาะ กับประสบการณ์งานขายใน Nestle’ กว่า 26 ปี ทำสินค้า Consumer มามากมาย ทั้งยังเป็นอาจารย์ปริญญาโท ที่จุฬาฯ​

Mentor Oh ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขาย

Mentor Oh

ผู้มีประสบการณ์ด้านงานขาย