VIDEO DIY

บทสัมภาษณ์

คุณ พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

"Facebook Fan page Patchanan"

เจ้าของ Hashtag #เปลี่ยนสนามรบธุรกิจให้เป็นสนามแห่งความสุข เพจนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญ ที่จะส่งมอบเรื่องนี้ให้กับทุกคน เพราะคุณพัชเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเจอปัญหาที่หนักหนาขนาดไหน ทุกเรื่องมีทางออกเสมอ​

บทสัมภาษณ์

ผู้กองเบนซ์ ร้อยตำรวจเอก สี่ทิศ อ่ำถนอม

"Facebook Fan page ผู้กองเบนซ์"

มีผู้ติดตามมากกว่า 3.6 แสนคน International Personal Branding and Facebook Marketing Trainer
ผู้ช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จมากกว่าร้อยคน ในการสร้างเงิน 1 ล้านบาทแรกในชีวิต